>>

Focusgroepen

Het Netherlands Institute for Law and Governance onderscheidt zich door een governance-benadering van rechtsgeleerd onderzoek. Deze benadering kan in principe op elk deelgebied van het recht worden toegepast. Het NILG is daarom niet gebonden aan een specifiek rechtsgebied.

De bij het NILG betrokken onderzoekers hebben uiteraard wel ieder een eigen specialisme. Door middel van een bottom-up-benadering is een aantal focusgroepen samengesteld. Dit zijn groepen onderzoekers van tenminste twee partners van het NILG, die de governance-dimensie van een specifiek juridisch thema onderzoeken. De focusgroepen vertegenwoordigen de onderzoeksgebieden waar het NILG in het bijzonder goed in is:

●    Familie & recht
●    Governance of Identity
●    Normalisatie, accreditatie & certificering
●    Openbare orde & veiligheid
●    Public policy and private autonomy
●    Schaarse rechten
●    Sociale markten
●    Wetgevingskwaliteit
●    Vastgoed, omgeving & recht