>>

Schaarse rechten

De focusgroep Schaarse rechten houdt zich bezig met de toekenning van schaarse rechten door de overheid aan private partijen. Deze rechten kunnen een privaatrechtelijk karakter (overheidsopdrachten) of een publiekrechtelijk karakter (vergunningen, subsidies) hebben. Kenmerkend voor deze schaarse rechten is dat slechts een beperkt aantal rechten beschikbaar is, zodat een verdelingsmechanisme moet worden toegepast om een verdeling van deze schaarse rechten over private partijen te realiseren. Voorbeelden van verdelingsmechanismen zijn in dit verband een loting, een aanbesteding of een veiling

De toekenning van schaarse rechten geeft aanleiding tot nieuwe juridische vragen over de wijze waarop deze rechten worden toegekend. In hoeverre moet elke potentieel geïnteresseerde partij in staat worden gesteld mee te dingen naar dit recht? Vervagen de grenzen tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechten wanneer ze beide schaars zijn? In het bijzonder bestaat binnen deze focusgroep veel aandacht voor de wisselwerking tussen bijzondere rechtsgebieden, zoals het subsidierecht, het frequentierecht en het mijnbouwrecht, en algemene verdelingsregels, zoals de transparantieverplichting en het beginsel van gelijke behandeling van inschrijvers.

In 2011 kwam uit deze focusgroep de bundel Schaarse publieke rechten voort onder redactie van Frank van Ommeren, Willemien den Ouden en Johan Wolswinkel.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van de focusgroep Schaarse rechten zijn:

–   Frank van Ommeren (VU)
–   Stefan Weishaar (RUG).

Voor meer informatie kunt u terecht bij Johan Wolswinkel.