>>

Sociale markten

De focusgroep is een coalitie gevormd uit twee lopende onderzoeksprojecten gefinancierd door de Stichting Instituut Gak, te weten het RUG-project Public Governance of the Private Social Security (Tollenaar en Vonk) en het VU-project Crafting Local Welfare (Bosselaar en Trommel). Het eerste project is hoofdzakelijk juridisch van aard, het tweede betreft met name bestuurskundig onderzoek.  Alex Corra is een echte hybride, want afkomstig uit het RUG-project maar thans als post-doc werkzaam binnen het VU-project.