>>

Familie & recht

In de focusgroep Familie & recht staat de bespreking van het nationaal onderzoeksprogramma Familie & Recht centraal.

Het idee van een nationaal onderzoeksprogramma is geboren tijdens de eerste landelijke bijeenkomst van deskundigen op terrein van familie en recht die in september 2011 werd geïnitieerd door de Alliantie Familie & recht (een samenwerkingsverband onder de paraplu van het NILG tussen het ACFL VU, het Notariële Instituut RUG en het UCERF UU). Het doel van het programma is om meer focus en massa te geven aan het onderzoek op het terrein van familie en recht en te proberen de agenda van de geldschieters (het NWO, de KNAW en de ministeries) te beïnvloeden. Op de tweede landelijke bijeenkomst op 2 februari 2012 werd het eerste concept van het programma besproken. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat in het kader van het opstellen van een nationaal programma belangrijke inhoudelijke keuzes moeten worden gemaakt waardoor prioriteitsterreinen voor het familierechtelijk onderzoek voor de komende decennia worden aangestipt. Om deze keuzes te kunnen maken werd het wenselijk geacht feedback te krijgen van een externe deskundige met een breed multidisciplinair profiel en een ruime kijk op onderzoek en de onderzoeksprogrammering.

Meer informatie over de focusgroep Familie & Recht vindt u hier.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van de focusgroep Familie & recht zijn:

–   Masha Antokolskaia (VU)
–   Katharina Boele-Woelki (UU)
–   Leon Verstappen (RUG)