>>

NILG jaarcongres 9 november 2010:


Het publieke van het privaatrecht

Hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt

Op 9 november jongstleden vond het jaarcongres van het Netherlands Institute for Law and Governance plaats. Het thema van het congres was de betekenis van publieke belangen voor privaatrechtelijke verhoudingen. In het bijzonder werd stil gestaan bij de invloed die via overheidsregulering op die verhoudingen wordt uitgeoefend. Die beïnvloeding stelt zowel privatisten als publiekrechtjusristen voor grote uitdagingen. Dat geldt zowel voor de privaatrechtelijke (zelf)regulering als handhaving van die verhoudingen.

Professor Edgar du Perron trad op als key-note spreker. Het stond onder andere stil bij het verschijnsel van de Regulatory State en het verdwijnende onderscheid tussen publiek- en privaatrecht. Normen zijn niet te kwalificeren als privaat- of publiekrechtelijk, het zijn normen die bovenal consistent moeten zijn. De handhaving van normen dient volgens Du Perron instrumenteel te geschieden. Dit kan zowel privaat- als publiekrechtelijk of in een mengvorm. Er treedt aldus een fragmentatie op van rechtsgebieden. Klik hier voor de presentatie.

Tijdens de parallelsessies werd er door onderzoekers van het NILG ingegaan op welke betekenis de regulering van publieke belangen op een aantal maatschappelijke deelterreinen en probleemvelden heeft voor belangrijke onderdelen van het privaatrecht. Aanbod kwamen de volgende deelterreinen:

  • – het personen- en familierecht,

  • – het ondernemingsrecht,

  • – het goederen- en insolventierecht,

  • – het contractenrecht en

  • – het aansprakelijkheidsrecht.

Diverse referenten gingen vervolgens op deze presentaties in. Ook de deelnemers aan de sessies traden met de sprekers en de referenten in discussie. Voor een compleet overzicht van alle parallelsessies en de bijbehorende presentaties klik hier

Tijdens de plenaire paneldiscussie werd ingegaan op de inhoud van de parallelsessies en werd er met de zaal van gedachten gewisseld over het thema. Het panel bestond uit: de hoogleraren Mark Wissink (Hoge Raad), Aurelia Colombi Ciacchi, Frank van Ommeren en stond onder leiding van professor Frits Salomons.

Na afloop was er nog de gelegenheid tot napraten op de borrel. Voor een impressie van de dag klik hier. Namens de organisatie zouden wij graag alle sprekers en deelnemers van harte willen bedanken voor hun komst. Te zijner tijd zal op deze website het derde NILG jaarcongres worden aangekondigd.