>>

Overzicht parallelsessie NILG jaarcongres

 

>>

Ronde 1

Sessie 1:

• De betekenis van de Wet Poortwachter en de Wet Werk en
Inkomen naar Arbeidsvermogen voor het aansprakelijkheidsrecht

Door: Arno Akkermans
Presentatie
Referenten: Gijsbert Vonk en Albert Verheij

Sessie 2:

• De betekenis van publieke belangen voor de privaatrechtelijke
nietigheid en ongedaanmaking van overeenkomsten

Door: Tobias Jonker
Presentatie
Referenten: Jan Struiksma en Marita Hoogeveen

Sessie 3:

• De betekenis van publieke belangen voor de privaatrechtelijke
bescherming van wilsonbekwame meerderjarigen

Door: Kees Blankman
Presentatie
Referenten: Jon Schilder en Wilbert Kolkman

 

>>

Ronde 2

 

Sessie 1:

• De betekenis van het wetsvoorstel Aanbestedingswet voor het verbintenissenrecht

Door: Chris Jansen
Presentatie
Referent: Laurence Gormley

Sessie 2:

• De betekenis van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid in Faillissement voor
het leerstuk van de onrechtmatige daad in het rechtspersonenrecht

Door: Hylda Boschma
Presentatie
Referenten: Tymen van der Ploeg en Mieke Olaerts

Sessie 3:

• De betekenis van het vreemdelingenrecht voor het verbintenissenrecht

Door Tesseltje de Lange
Presentatie
Referenten: Sarah van Walsum en Willem Bouwens

Sessie 4

Publieke belangen in het personen- en familierecht: dwingende
aanspraken in het familievermogensrecht

Door Wilbert Kolkman
Referenten: Hans ter Haar en Frits Salomons

 

>>

Ronde 3

 

Sessie 1:

• De betekenis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
voor het goederen- en insolventierecht

Door: Frank Verstijlen
Referenten: Arnoud Noordam en Bart Breederveld

Sessie 2:

• De betekenis van de Wet Financieel Toezicht voor het contractenrecht

Door: Ohla Cherednychenko
Presentatie
Referenten: Bernd van der Meulen en Iris Houben

Sessie 3:

De betekenis van publieke belangen voor auteursrechtelijke exploitatiecontracten

Door: Martin Senftleben
Presentatie
Referent: Oscar Couwenberg

Sessie 4:

• De betekenis van publieke belangen voor het
personen- en familierecht: de erkenning van polygame huwelijken

Door: Katharina Boele-Woelki
Presentatie
Referenten: Marek Zilinsky en Leon Verstappen