>>

Sprekersoverzicht jaarcongres 2010


Prof.mr. A.J. Akkermans
Hoogleraar privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam

Mr. K. Blankman

Universitair docent privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam

Prof.dr. K.R.S.D. Boele-Woelki

Hoogleraar internationaal en vergelijkend privaatrecht, personen- en familierecht Universiteit Utrecht

Mw.mr. H.E. Boschma

Universitair hoofddocent ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen

Mw.mr.dr. O.O. Cherednychenko

Universitair docent privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam

Prof.d
r. A. Colombi Ciacchi
Hoogleraar Law & Governance en academic director Groningen Centre for Law & Governance (GCL), Rijksuniversiteit Groningen

Prof.mr. C.E.C. Jansen

Hoogleraar privaatrecht en programmaleider VU Centre for Law & Governance (VUCLG) Vrije Universiteit Amsterdam

Mr. T. Jonkers

Promovendus rechtsgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen

Prof.mr. W.D. Kolkman
Hoogleraar notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen

Dr. T. de Lange

Universitair docent staats- en bestuursrecht Universiteit van Amsterdam

Prof.mr. F.J. van Ommeren

Hoogleraar staats- en bestuursrecht, in het bijzonder publiek-private rechtsbetrekkingen en programmaleider VU Centre for Law & Governance (VUCLG) Vrije Universiteit Amsterdam

Prof.mr. C.E. du Perron

Hoogleraar privaatrecht en decaan faculteit der rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam

Prof.mr. F.R. Salomons

Hoogleraar privaatrecht in het bijzonder notarieel recht Vrije Universiteit Amsterdam

Prof.mr. M.R.F. Senftleben

Hoogleraar intellecetuele eigendom Vrije Universiteit Amsterdam

Prof.mr. L.C.A. Verstappen

Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht en academic director Groningen Centre for Law & Governance (GCL), Rijksuniversiteit Groningen

Prof.mr. F.M.J. Verstijlen

Hoogleraar privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen

Prof.mr. M.H. Wissink

Advocaat-Generaal Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder verbintenissenrecht Rijksuniversiteit Groningen