>>

Bespreking nationaal onderzoeksprogramma Familie & Recht

In de parallelsessie van de focusgroep Familie & recht staat de bespreking van het nationale onderzoeksprogramma Familie & recht centraal. Na een korte introductie van het conceptprogramma zal Paul Schnabel daarop feedback geven, daarna volgt een plenaire discussie met bijzondere inbreng van een panel van deskundigen.

Achtergrond van het programma

Het idee van een nationaal onderzoeksprogramma is geboren tijdens de eerste landelijke bijeenkomst van deskundigen op terrein van familie en recht die in september 2011 werd geïnitieerd door de Alliantie Familie & Recht (een samenwerkingsverband onder de paraplu van het NILG tussen het ACFL VU, het Notariële Instituut RUG en het UCERF UU). Het doel van het programma is om meer focus en massa te geven aan het onderzoek op het terrein van familie en recht en te proberen de agenda van de geldschieters (het NWO, de KNAW en de ministeries) te beïnvloeden. Op de tweede landelijke bijeenkomst op 2 februari 2012 werd het eerste concept van het programma besproken.

Keuzes

Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat in het kader van het opstellen van een nationaal programma belangrijke inhoudelijke keuzes moeten worden gemaakt waardoor prioriteitsterreinen voor het familierechtelijk onderzoek voor de komende decennia worden aangestipt. Om deze keuzes te kunnen maken werd het wenselijk geacht feedback te krijgen van een externe deskundige met een breed multidisciplinair profiel en een ruime kijk op onderzoek en de onderzoeksprogrammering. Paul Schnabel is bereid gevonden om tijdens de focusgroep feedback op het tweede concept van het nationaal programma te geven.

Programma parallelsessie

11.30 – 11.45   Inleiding
prof. mr. Leon Verstappen

11.45 – 12.45 Commentaar
prof. dr. Paul Schnabel

12.45 – 13.00 Discussie.

Panel:
prof. mr. M. Antokolskaia
prof. dr. K. Boele-Woelki
prof. mr. M. Bruning
prof. dr. C. Forder
mr. S.W.E. Rutten
prof. mr. F. Salomons
prof. mr. P. Vlaardingerbroek