>>

De op- en afgang van de burgemeester

Rond de eeuwwisseling zijn we getuige geweest van een aanzienlijke uitbreiding van de taken en bevoegdheden van de burgemeester op het terrein van de handhaving van de openbare orde. De burgemeester blijkt hierop echter nauwelijks berekend. In meest recente jaren zien we om die reden een verschuiving van verantwoordelijkheden naar het Openbaar Ministerie en private partijen. Is dit een wenselijke ontwikkeling? Realiseren we ons voldoende wat de rechtsgevolgen hiervan zijn? Op deze en andere hiermee samenhangende vragen richt het onderzoek van de focusgroep Openbare orde & veiligheid zich. Een heel concrete illustratie van dat onderzoek vindt u in het artikel ‘Tokkie-regel tegen aso‘, (Spits 5 november 2012), dat het onderzoek van Michel Vols naar woonoverlast beschrijft.

Programma parallelsessie

Inleidingen worden verzorgd door de volgende sprekers:

A.J. Wierenga: Nood- en crisisbevoegdheden als reddingsboei

L.D. Ruigrok: Doorberekening politiekosten aan particuliere partijen

A.E. van Rooij: Handhaving door private partijen op voor publiek toegankelijke plaatsen

M. Vols: Handhaving door private partijen op openbare plaatsen