>>

Vastgoed, omgeving & recht

De focusgroep Vastgoed, omgeving en recht is presenteert tijdens zijn parallelsessie de resultaten van een concreet onderzoek op een specifiek thema en een landelijk onderzoeksproject in ontwerp vanuit een governance-perspectief: Het functioneren van de vereniging van appartementseigenaars en het voorgenomen onderzoek naar de vastgoedketen in Nederland.


1. Het functioneren van de vereniging van appartementseigenaars
dr. N. Vegter

Het onderzoek richt zich op de aard en de structuur van de vereniging van eigenaars bij in appartementsrechten gesplitste woongebouwen en op het functioneren van de vereniging van eigenaars in de praktijk. Het onderzoek richt zich niet alleen op de juridische vormgeving van de vereniging van eigenaars, maar ook op de governance-dimensie van dit samenwerkingsmodel op micro niveau. Vanuit een empirisch perspectief zijn er twee deelonderzoeken verricht. Ten eerste is een beschrijvend onderzoek gedaan naar het verband tussen de juridische vormgeving van de vereniging van eigenaars en het functioneren van de vereniging van eigenaars bij woongebouwen. Het tweede deelonderzoek bestaat uit een toetsend onderzoek met betrekking tot een specifiek aspect van het functioneren: het beheer. Er wordt vaak vanuit gegaan dat achterstallig onderhoud wordt veroorzaakt door het niet formeel functioneren van de vereniging van eigenaars. Dit vormde de aanleiding om het verband tussen het formeel functioneren en het materieel functioneren nader te onderzoeken. Het doel van het onderzoek bestaat uit het formuleren van structurele oplossingen voor slecht functionerende verenigingen van eigenaars. Het verband tussen het formeel functioneren en het materieel functioneren van de vereniging van eigenaars is onderzocht met behulp van bijna tweeduizend ingevulde elektronische korte vragenlijsten.

 

2. De vastgoedketen in Nederland

Prof.dr. L.C.A. Verstappen

In dit onderzoeksvoorstel wordt de consumentenvastgoedketen onder de loep genomen, of te wel de koopwoningmarkt. Zowel het vinden van een woning, het sluiten van de koopovereenkomst en de hypotheekverstrekking, als de juridische levering, de vestiging van de hypotheek en de registratie van alle relevante transacties. De governance dimensie staat daarbij centraal. Wie doen wat, hoe, wanneer en waarom? Zit er overlap in of vallen er gaten? Hoe vindt de prijsvorming van de dienstverlening plaats? Op welke wijze wordt informatie aan de consument verschaft? Welke processen kunnen worden onderscheiden? Het onderzoek dient vanuit economische, informatiekundige en juridische invalshoeken in kaart te brengen op welke wijze de aankoop, financiering, verkrijging, levering en registratie (of in het algemeen gezegd: het rechtsverkeer) in consumentenvastgoed in Nederland, met inachtneming van een aantal aannames van toekomstige ontwikkelingen, op de meest effectieve en efficiënte wijze kan worden vormgegeven. Het dient de meest optimale ‘prijs/kwaliteitsverhouding’ weer te geven.