>>

Oprichtingscongres Netherlands Institute for Law
and Governance

Op 16 november 2009 werd het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG) opgericht. Ter gelegenheid hiervan is een congres georganiseerd met als thema: publiek/privaat: vervlechten of ontvlechten? Centraal stond vooral de vraag hoe publieke en private belangen door middel van het recht met elkaar in balans kunnen worden gebracht. Dient in deze tijden van veronderstelde crises (financieel, klimaat en moreel) de overheid de touwtjes strakker in handen te nemen of moeten verantwoordelijkheden juist sterker worden gedeeld?


Oprichtingscongres | Founding conferenceTer voorbereiding van het congres heeft het NILG verschillende onderzoeken laten uitvoeren die samenhangen met het congresthema. Zo is de vraag onderzocht of de ‘magische lijn’ van Verhoeven (1970) nog steeds houdbaar is, hoe burgers aankijken tegen (gedeeltelijke) privatisering en hoe de zaken ervoor staan met deregulering bij gemeenten. Op basis hiervan heeft het NILG een film gemaakt, waarmee het congres werd geopend. U kunt de NILG-film hier bekijken. De resultaten van de genoemde onderzoeken zijn inmiddels gepubliceerd in de (ook online beschikbare) congresbundel.


Openingscongres 2 | Founding conference 2Tijdens het congres werd het congresthema belicht vanuit een nationaal, een Europees en een internationaal perspectief. Ook waren de wetenschappers/columnisten Dorien Pessers, Marc Chavannes en Frank Ankersmit aanwezig om er een kritische noot over te kraken. De verschillende perspectieven en opinies zullen ook in de congresbundel worden opgenomen. Minister Hirsch Ballin was helaas verhinderd wegens een debat in de Tweede Kamer. In plaats daarvan heeft hij een videoboodschap voor het NILG ingesproken, die ter plekke werd vertoond. Deze boodschap kunt u hier bekijken.


Burgermeester Rehwinkel

Er is levendig gediscussieerd, zowel tijdens de parallelsessies (thema’s: ‘de overheid achter de voordeur’, ‘hybride organisaties’ en ‘sociale markten’) en tijdens het plenaire debat. Velen waren kritisch over de vervaging tussen publieke en private verantwoordelijkheden. Aan de andere kant zijn ook twijfels geuit bij de noodzaak en de praktische mogelijkheden om beide sferen te ontvlechten. Binnen deze tegenstelling was men het eens dat de juridische dimensie een grotere rol moet spelen bij de vormgeving van de verhouding tussen de publieke en de private sfeer.