>>

NILG-congresbundel: Publiek/privaat: vervlechten of ontvlechten?Handelingen van het oprichtingscongres van het Netherlands Institute for Law and Governance


Hoe kunnen publieke en private belangen door middel van het recht met elkaar in balans worden gebracht? Dient in deze tijden van veronderstelde crises (financieel, klimaat en moreel) de overheid de touwtjes strakker in handen te nemen of moeten verantwoordelijkheden juist sterker worden gedeeld met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties?

Deze vragen stonden centraal tijdens het oprichtingscongres van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG), dat als thema had: ‘Publiek/privaat: vervlechten of ontvlechten?’

Congresbundel De onderstaande congresbundel bevat de handelingen van dat oprichtingscongres. Naast de teksten die zijn uitgesproken door de verschillende sprekers en columnisten en de verslagen van de discussies zijn ook de achtergrondstudies, die aan de basis van het congres stonden, opgenomen evenals enkele illustraties van door het NILG en de daarin deelnemende faculteiten verricht onderzoek.

Bent u geïnteresseerd in een papieren uitgave van de bundel? Dan kunt contact opnemen met Eelke van der Ree.

Publiek/privaat: vervlechten of ontvlechten?

De gehele congresbundel  [PDF document]

Voorwoord, ten geleide & inhoudsopgave  [PDF document]

Deel I: Opinies en bijdragen  [PDF document]
A. Gijsbert Vonk, Bestuurscrisis vraagt om nieuwe juridische oriëntatie
B. Dorien Pessers, Publiek/privaat: vervlechten of ontvlechten?
C. Marc Chavannes, Juristen, neem actie tegen verneveling verantwoordelijkheden in de rechtsstaat
D. Frank Ankersmit, Over publiek en privaat belang
E. Berend Jan Drijber,  Een Europese invulling van publiek en privaat
F. David Raič, Naar een ‘assessment instrument’ ten behoeve van effectieve publiek-private samenwerking

Deel II: Achtergrondstudies  [PDF document]
A. Dick Lubach & Rense Lubach, De ‘magische lijn’ 40 jaar later
B. Marc Hertogh & Marike van der Meij,  Het beste van twee werelden. Publieke en private belangen door de ogen van de burger
C. Heinrich Winter, Elzelou Grit & Nikita Brameijer, Deregulering bij gemeenten. Over de verschoven inhoud van een begrip   

Deel III: Discussies  [PDF document]
A. Achter de voordeur
B. Hybride organisaties
C. Sociale markten
D. Paneldiscussie

Deel IV: Lopend onderzoek  [PDF document]
A. VU University Amsterdam Centre for Law and Governance – Illustratieve onderzoeksprojecten van het programma ‘publieke en private belangen in balans’
B. Groningen Centre for Law and Governance: Recht en de regulerende overheid. De interactie tussen publieke en private belangen
C. Netherlands Institute for Law and Governance

Over de redactie  [PDF document]