>>

NILG-rondetafelbijeenkomst, 09-09-2010

Donderdag 9 september 2010 vond de eerste NILG-rondetafelbijeenkomst plaats bij het KNAW in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst werd het NILG verder onder de aandacht gebracht van onderzoekers van buiten de VU en de RUG, die zich eveneens met de vraag bezighouden op welke wijze het recht een bijdrage kan leveren aan de balans tussen publieke en private belangen. Ook werd, ten behoeve van de onderzoeksagenda van het NILG, nader gereflecteerd op dit thema

Onderzoeksthematiek

De onderzoeksthematiek van het NILG werd aan de hand van een aantal concrete voorbeelden geïllustreerd door onderzoekers van de VU en de RUG. Elke presentatie werd gevolgd door een reactie van een deelnemer en afgesloten met een korte gezamenlijke discussie. Het programma werd voortgezet met een drietal presentaties over een aantal meer algemene, overkoepelende onderzoeksvragen die de onderzoeksthematiek van het NILG raken. De stukken die tijdens de bijeenkomst zijn uitgedeeld vindt u hieronder terug.

Slotdebat

Tijdens het slotdebat werd met name van gedachten gewisseld over:
– de onderzoeksprogrammering van het NILG en de ideeën die daarover bij
de aanwezigen bestaan;
– de visie die de aanwezigen op de functie van het recht en
rechtswetenschappelijk onderzoek hebben;
– de activiteiten die gaande zijn op het terrein van ‘law and governance’ in Nederland en de daarin besloten liggende mogelijkheden tot samenwerking.

De discussies waren grondig en interessant. De uitkomsten dienen als basis voor de onderzoeksagenda en de (netwerk)activiteiten van het NILG in de komende periode. Namens het NILG danken wij alle aanwezigen hartelijk voor hun komst naar Amsterdam en hun bijdrage aan de rondetafelbijeenkomst.

Papers

De papers en de powerpointbestanden vindt u, voor zover van dat laatste middel gebruik is gemaakt, hieronder terug.

Brouwer & Schilder, Handhaving openbare orde en private ontwikkelingen;
Van der Ploeg, Maatschappelijke en semi-publieke organisaties;
Cherednychenko, NILG onderzoek op het gebied van financiële markten;
Vonk, Bouwens & Steyger, Sociale markten;
Verstappen & Kolkman, Land, law and governance;
Jansen en Van Ommeren, Overheid, schaarste en compititie.

Powerpointbestanden

Presentatie ‘Financiële Markten’ van Cherednychenko;
Coreferaat bij ‘Financiële Markten’ van Couwenberg;
Presentatie ‘Overheid en competitie’ van Jansen & Van Ommeren;

Presentatie ‘Land, law and governance’ Leon Verstappen;
Algemene beschouwing van Akkermans;
Algemene beschouwing van Hertogh .