>>

Aanmeldingsformulier jaarcongres NILG – 29 november 2011Law & Governance


‘Voorbij de tweedeling publiekrecht en privaatrecht?’  Achternaam

  Voorletters

  Titulatuur

  manvrouw

  Organisatie

  Afdeling

  Functie

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Land

  Telefoon

  Uw e-mailadres

  Keuze parallelsessies; graag aankruisen wat van toepassing is
  Privatisering en Publicisering: de tweedeling voorbij?Recht en natuurwetenschap; de balans tussen recht en techniekHybride regulering, in het bijzonder door derde partijen

  Graag aankruisen wat van toepassing is
  Ik werk in de rechtspraktijkIk werk aan de Vrije Universiteit AmsterdamIk werk aan de Rijksuniversiteit GroningenIk werk aan een andere universiteitIk ben student

  De factuur wordt automatisch gestuurd aan het adres zoals hierboven ingevuld. Als u de factuur aan iemand anders wilt laten sturen, bijvoorbeeld aan uw werkgever, vul dan hieronder het factuuradres en de contactpersoon in. Als deelnemer blijft u zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de factuur.

  Naam organisatie

  Contactpersoon organisatie

  Adres