>>

Over het Netherlands Institute for Law and
Governance

Recht functioneert in een maatschappelijke context. Deze context wordt niet alleen bepaald door juridische factoren, maar ook door vele andere, zoals historische, economische, sociale en technologische. Het is van groot belang rekening te houden met deze factoren bij de vorming, interpretatie en toepassing van het recht. Het Netherlands Institute for Law and Governance stelt zich ten doel deze governance-dimensies te verkennen en te analyseren, waarbij het governance even serieus neemt als law.

Law and governance-onderzoek

Juridische onderzoekers worden op verschillende manieren uitgedaagd hun horizon te verruimen en niet slechts een specifiek rechtsgebied te onderzoeken. Aangezien het recht in een rijke maatschappelijke context functioneert, stimuleert een law and governance-benadering van juridisch onderzoek het doen van interdisciplinair of meta-juridisch onderzoek.

Het NILG bevordert daarbij de verdere internationalisering van law and governance-onderzoek. De nog steeds toenemende trends van Europeanisering en internationalisering raken aan vrijwel alle maatschappelijk problemen. De problemen die er niet door geraakt worden kunnen bovendien vaak het beste worden begrepen met een vergelijkende benadering.

Ten derde is een trend die zichtbaar is in veel staten en op het internationale niveau dat bij wet- en regelgeving de scheidslijnen tussen publiek en privaat vervagen. Niet alleen dienen private actoren in toenemende mate publieke belangen, ook reguleren ze die belangen in toenemende mate. Het NILG doet onder andere onderzoek dat focust op wet- en regelgevingsvraagstukken waarbij de traditionele rol van de publieke en private sectoren vervaagd zijn.

Samenhang, schaalvergroting en zichtbaarheid

Het NILG richt zich op samenwerking met individuele onderzoekers, instellingen en faculteiten, uit binnen- en buitenland, die geïnteresseerd zijn in law and governance-onderzoek. De belangrijkste doelstellingen van het instituut zijn het creëren van samenhang van onderzoek, schaalvergroting en zichtbaarheid van law and governance-onderzoek en -onderzoekers. Het instituut biedt een open platform voor de uitwisseling van expertise en onderzoekers. Hiertoe organiseert het jaarlijks congressen en PhD Forums. Ook heeft het zijn eigen boekenreeks en twee tijdschriften opgericht: het double-blind peer-reviewed European Journal of Comparative Law and Governance (EJCL), dat hoogstaande academische bijdragen publiceert die law and governance-fenomenen vanuit een vergelijkend perspectief bestuderen, en het tijdschrift Familie en Recht.

Partners in het NILG zijn het Groningen Centre for Law and Governance, het Kooijmans Institute for Law and Governance, de Law and Governance Group en de Leerstoelgroep Law, Governance & Technology. Het NILG is een open platform: Derden zijn expliciet uitgenodigd erin te participeren.

Het instituut wordt bijgestaan door een Raad van Advies, die voornamelijk uit prominente juristen uit de rechtspraktijk bestaat.