>>

Familie & Recht

Redactie: Mascha Antokolskaia, Leon Verstappen en Katharina Boele-Woelki

De serie Familie & Recht is gericht op debat tussen theorie en praktijk op het terrein van het familierecht in brede zin. Kennisuitwisseling met andere wetenschapsgebieden, zoals de sociale wetenschappen, speelt hierbij een belangrijke rol. Monografieën, proefschriften, conferentiebundels en commentaren maken onderdeel uit van de serie. De uitgaven zijn bestemd voor advocaten, notarissen, rechters, wetenschappers en ambtenaren van de burgerlijke stand. In de serie is tot nu toe verschenen:

1. K. Boele-Woelki, I. Curry-Summer & W. Schrama, De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief
2. M.V. Antokolskaia e.a., Koude uitsluiting. Materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende partners, alsmede instrumenten voor de overheid om deze tegen te gaan (WODC-rapport)
3. M. Jonker, Het recht van kinderen op levensonderhoud: een gedeelde zorg. Een rechtsvergelijking tussen Nederland, Noorwegen en Zweden
4. K. Boele-Woelki, W. Schrama & M. Vonk, Commercieel draagmoederschap en illegale opneming van kinderen
5. K. Boele-Woelki & F. Swennen, Vergelijkenderwijs. Actuele ontwikkelingen in het Belgische en Nederlandse familierecht
6. M.V. Antokolskaia en B. Breederveld, Partner- en kinderalimentatie: knelpunten en voorstellen voor verbetering
7. J.H.M. ter Haar, Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen
9. N.D. Spalter, Grondslagen partneralimentatie
10. M.V. Antokolskaia, W.M. Schrama e.a., Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders? Een empirisch en rechtsvergelijkend onderzoek
11. R. Brinkman, Het fideicommis in de notariële praktijk
12. M. van den Brink & J. Tigchelaar, m.m.v. E. Gubbels, M/V en verder. Sekseregistratie door de overheid en de juridische positie van transgenders
13. K. Boele-Woelki en S. Burri, De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?
14. M. Tomassen-van der Lans, Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking
15. G. Ruitenberg, De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind
16. M. Jonker, M. Abraham, C. Jeppesen de Boer, W. van Rossum & K. Boele-Woelki, Internationale kinderontvoering. De uitvoeringspraktijk van inkomende zaken in Nederland, Engeland & Wales, Zweden en Zwitserland
17. J.H.M. ter Haar, Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen. Onderzoek naar toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen en vier overige, aanverwante onderwerpen.
18. E.M.J.M.C. van Wijk-Verhagen, Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht. Wonderolie van flexibiliteit of gif van rechtsonzekerheid?
19. W.M. Schrama, C.G. Jeppesen de Boer & M. Jonker, De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief
20. Ch. Declerck & L.C.A. Verstappen, Valorisation of Household Labour in Family Property Law. A Comparative Perspective.