>>

Governance & Recht

Redactie: Frank van Ommeren, Chris Jansen, Leon Verstappen, Aurelia Colombi Ciacchi en Richard Neerhof. Deze redactie is tevens de algemene redactie van de NILG-reeks.

De serie Governance & Recht is gericht op het algemene debat over governance en zijn relatie tot het recht. De serie biedt een platform voor positiefrechtelijke, rechtsvergelijkende, rechtssociologische, en politiek- en bestuurswetenschappelijke bijdragen aan dit debat. In de serie is tot nu toe verschenen:

1. C.E.C. Jansen, S.A.J. Munneke, F.J. van Ommeren & J.W. Rutgers, Zorgplichten in publiek- en privaatrecht
2. Drs. A.J.J. Kemps & prof. mr. T.J. van der Ploeg (red.), De toekomst van het toezicht op fondsenwerving voor goede doelen in Nederland
3. P.J. Huisman, De bevoegdhedenovereenkomst. De overeenkomst over het gebruik van een publiekrechtelijke bevoegdheid (diss VU Amsterdam)
4. A.P.H. Meijers en T.J. van der Ploeg, De rechtspersoonlijkheid van geloofsgemeenschappen. Art. 2:2 BW (kerkgenootschap) en meer
5. T.J. van der Ploeg, Vrijheid, gelijkheid en redelijkheid
6. O. Cherednychenko, C. Jansen, R. Neerhof & F. Verstijlen, Het publieke van het privaatrecht: hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt
7. H. Bosselaar & G.J. Vonk (red.), Bouwplaats lokale verzorgingsstaat: Wetenschappelijke reflecties op de decentralisaties in de sociale zekerheid en zorg
8. S. Comtois & K.J. de Graaf (red.), On Judicial and Quasi-Judicial Independence
9. A.L.B. Colombi Ciacchi, M.A. Heldeweg, B.M.J. van der Meulen & A.R.Neerhof, Law & Governance: Beyond the Public-Private Divide?
10. A. McCann, A.E. van Rooij, A. Hallo de Wolf & A.R. Neerhof (red.), When Private Actors Contribute to Public Interests. A Law and Governance Perspective.
11. A. van Dijk & H. Wolswijk (red.), Criminal Liability for Serious Traffic Offences. Essays on Causing Death, Injury and Danger in Traffic
12. A.M. Keppel, De onverplichte tegemoetkoming. Een probleemverkenning vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief
13. M. Duchateau, S.M.N. Fikkers, C.L. Lane & E.A.G. van Schagen, Evolution in Dispute Resolution. From Adjudication to ADR?
14. S. Comtois & K.J. de Graaf, On Lawmaking and Public Trust
15. H.D. Tolsma & P. de Winter, De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving
16. M. Duchateau & A. Tollenaar, Vertrouwen in de lokale rechtsstaat. Decentralisatie als governance-vraagstuk.
17. M.H.A.F. Lokin, Wendbaar wetgeven. De wetgever als systeembeheerder.