>>

Governance & Recht (Governance & Law)

Editors: Frank van Ommeren, Chris Jansen, Leon Verstappen, Aurelia Colombi Ciacchi and Richard Neerhof. These editors are also the general editors of the NILG series.

The series Governance & Recht (Governance & Law) is aimed at the general debate on governance and its connection to law. The series provides a platform for contributions to this debate from a legal, comparative, sociological, political and  administrative approach. The following volumes have been published in this series so far:

1. C.E.C. Jansen, S.A.J. Munneke, F.J. van Ommeren & J.W. Rutgers, Zorgplichten in publiek- en privaatrecht
2. Drs. A.J.J. Kemps & prof. mr. T.J. van der Ploeg (red.), De toekomst van het toezicht op fondsenwerving voor goede doelen in Nederland
3. P.J. Huisman, De bevoegdhedenovereenkomst. De overeenkomst over het gebruik van een publiekrechtelijke bevoegdheid (diss VU Amsterdam)
4. A.P.H. Meijers en T.J. van der Ploeg, De rechtspersoonlijkheid van geloofsgemeenschappen. Art. 2:2 BW (kerkgenootschap) en meer
5. T.J. van der Ploeg, Vrijheid, gelijkheid en redelijkheid
6. O. Cherednychenko, C. Jansen, R. Neerhof & F. Verstijlen, Het publieke van het privaatrecht: hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt
7. H. Bosselaar & G.J. Vonk (eds.), Bouwplaats lokale verzorgingsstaat: Wetenschappelijke reflecties op de decentralisaties in de sociale zekerheid en zorg
8. S. Comtois & K.J. de Graaf (Eds.), On Judicial and Quasi-Judicial Independence
9. A.L.B. Colombi Ciacchi, M.A. Heldeweg, B.M.J. van der Meulen & A.R.Neerhof, Law & Governance: Beyond the Public-Private Divide?
10. A. McCann, A.E. van Rooij, A. Hallo de Wolf & A.R. Neerhof (eds.), When Private Actors Contribute to Public Interests. A Law and Governance Perspective.
11. A. van Dijk & H. Wolswijk (Eds.), Criminal Liability for Serious Traffic Offences. Essays on Causing Death, Injury and Danger in Traffic
12. A.M. Keppel, De onverplichte tegemoetkoming. Een probleemverkenning vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief
13. M. Duchateau, S.M.N. Fikkers, C.L. Lane & E.A.G. van Schagen, Evolution in Dispute Resolution. From Adjudication to ADR?
14. S. Comtois & K.J. de Graaf, On Lawmaking and Public Trust
15. H.D. Tolsma & P. de Winter, De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving
16. M. Duchateau & A. Tollenaar, Vertrouwen in de lokale rechtsstaat. Decentralisatie als governance-vraagstuk.
17. M.H.A.F. Lokin, Wendbaar wetgeven. De wetgever als systeembeheerder.