>>

Markt, Overheid & Recht (Market, Government & Law)

Editors: Michiel Heldeweg. Chris Jansen and Frank van Ommeren

The series Markt, Overheid & Recht (Market, Government & Law) focuses on the legal debate about theory and practice of the relationship between the government and the market. The government can play different roles: they can determine or monitor the framework within which a market operates (regulator, supervisor), but they can also be part of the market  as a participant (initiator, participant). Monographs, theses, conference bundles and comments are part of the series. The publications are meant for those working for the legislator, judiciary, law firms, business world, government and science.  The following volumes have been published in this series so far:

1. F..J. van Ommeren, W. den Ouden en C.J. Wolswinkel, Schaarse publieke rechten
2. A.D. Plaggemars, Is de notaris de markt meester?
3. C.J. Wolswinkel, De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten
4. E.M. Peeters, Intern toezicht bij woningcorporaties; de vrijblijvendheid voorbij
5. N. Jak, Semipublieke instellingen; De juridische positie van instellingen op het snijvlak van overheid en samenleving (diss. VU Amsterdam)
6. M.R. Botman, De Dienstenrichtlijn; De gevolgen van richtlijn 2006/123/EG voor de nationale rechtsorde vanuit Europees perspectief (diss. VU Amsterdam)
7. M.F. Nolen, De bestuurder in het onderwijs. De juridische positie van de bestuurder in vijf onderwijssectoren.