>>

Vastgoed, Omgeving & Recht

Redactie: Jaap Zevenbergen, Jan Struiksma, Chris Jansen en Leon Verstappen

De serie Vastgoed, Omgeving & Recht is gericht op kennisuitwisseling en debat tussen theorie en praktijk op het terrein van vastgoed, omgeving en recht in brede zin. Monografieën, proefschriften, conferentiebundels en commentaren maken deel uit van de serie. In de serie is tot nu toe verschenen:

1. W.D. Kolkman, R.J.L. Timmer, L.C.A. Verstappen & F.J. Vonck, Verbetering betrouwbaarheid Basisregistratie Kadaster
2. N. Vegter, De vereniging van eigenaars
3. I. Visser, De executoriale verkoop van onroerende zaken door de hypotheekhouder
4. F.J. Vonck, De flexibiliteit van het recht van erfpacht
5. L.C.A. Verstappen & F.J. Vonck, Naar een verbeterde vastgoedketen
6. B. Hoops, E.J. Marais, H. Mostert, J.A.M.A. Sluysman & L.C.A. Verstappen, Rethinking Expropriation Law I
7. B. Hoops, E.J. Marais, H. Mostert, J.A.M.A. Sluysman & L.C.A. Verstappen, Rethinking Expropriation Law II
8. B. Hoops, L. Rostill & R. Koolhoven,Property Law Perspectives V
9. B. Hoops, E.J. Marais, L. van Schalkwyk & N.K. Tagliarino, Rethinking Expropriation Law III. Fair compensation.