>>

Onderzoeksprogramma van het Groningen Centre


for Law and Governance

Het onderzoek van het GCL vindt plaats in zes rechtsgebiedoverstijgende, multidisciplinaire en internationale onderzoeksprogramma’s, waarin het onderzoek vanuit een Governance perspective wordt benaderd. Law and governance is daarmee het metathema dat de verschillende onderzoeksprogramma’s samenbindt.

Governance-perspectief

Een duurzame samenleving vereist dat wetten en geschillenbeslechting, kort gezegd de juridische organisatie van een samenleving, voldoet aan good governance-normen. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat dit noodzakelijk is voor economische groei, democratische ontwikkeling, en het voorkomen van sociale conflicten in het algemeen. De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving – zowel in Nederland als in het buitenland – door het aannemen van een governance-perspectief.

In brede zin kan governance worden als besluit- en beleidsvorming binnen een groep van personen of binnen een instelling, of binnen een systeem van instellingen. Het betekent besturen met of zonder de overheid, beleidsvorming, met of zonder de politiek. In het kader van good governance kan gesteld worden dat de beste governance van een institutie degene is die een maximaal rendement combineert met een maximum van democratie, transparantie, verantwoordelijkheid, duurzaamheid en respect voor de fundamentele / mensenrechten en de rechtsstaat.

De programma’s

De zes programma’s van de Groningse Faculteit Rechtsgeleerdheid kunnen gezien worden als de zes vlakken van een kubus waarvan de inhoud good governance in het recht is. Deze zes programma’s onderzoeken de ontwikkeling van nationale en supranationale juridische systemen naar goede of betere maatschappelijk governance, vanuit zes verschillende invalshoeken (de tekst van de zes is Engelstalig):

1. Effective Criminal Law
2. Energy and Sustainability
3. Protecting European Citizens and Market Participants
4. Public Interests and Private Relationships
5. Public Trust and Public Law
6. User-friendly Private Law