>>

Schaarse rechten

Tijdens de sessie ‘Schaarse rechten’ wordt door jong talent verslag gedaan van recent (promotie)onderzoek binnen de gelijknamige focusgroep. Aangezien het thema schaarse rechten zich bevindt op het grensvlak van publiekrecht en privaatrecht, komt uit beide rechtsgebieden een onderzoeker aan het woord. Het doel van de sessie is het bieden van inzicht in de thematiek van het onderzoek binnen de focusgroep ‘Schaarse rechten’ en het verkennen van mogelijkheden voor (nieuw) onderzoek.

Programma parallelsessie

(Onder voorbehoud)

11.30 – 11.35      Korte introductie thema en focusgroep
Chris Jansen / Frank van Ommeren

11.35 – 11.55      Presentatie onderzoek & discussie
Anoeska Buijze:
‘De ontwikkeling van het transparantiebeginsel in het recht van de Europese Unie’ (werktitel)

11.55 – 12.35      Presentatie onderzoek & discussie
Songül Mutluer: ‘Onredelijke contractvoorwaarden bij overheidsaanbestedingen’ (werktitel)

12.35 – 13.00      Slotdiscussie over onderzoeksrichtingen voor (nabije) toekomst
Voorzitterschap Chris Jansen / Frank van Ommeren