>>

Vastgoed, Omgeving & Recht (Property, Environment & Law)

Editors: Jaap Zevenbergen, Jan Struiksma, Chris Jansen and Leon Verstappen

The series Vastgoed, Omgeving & Recht (Property, Environment & Law) focuses on exchange of knowledge and discussion between theory and practice in the field of real estate, environment and law in the broadest sense. Monographs, theses, conference bundles and comments are part of the series. The following volumes have been published in this series so far:

1. W.D. Kolkman, R.J.L. Timmer, L.C.A. Verstappen & F.J. Vonck, Verbetering betrouwbaarheid Basisregistratie Kadaster
2. N. Vegter, De vereniging van eigenaars
3. I. Visser, De executoriale verkoop van onroerende zaken door de hypotheekhouder
4. F.J. Vonck, De flexibiliteit van het recht van erfpacht
5. L.C.A. Verstappen & F.J. Vonck, Naar een verbeterde vastgoedketen
6. B. Hoops, E.J. Marais, H. Mostert, J.A.M.A. Sluysman & L.C.A. Verstappen, Rethinking Expropriation Law I
7. B. Hoops, E.J. Marais, H. Mostert, J.A.M.A. Sluysman & L.C.A. Verstappen, Rethinking Expropriation Law II
8. B. Hoops, L. Rostill & R. Koolhoven,Property Law Perspectives V
9. B. Hoops, E.J. Marais, L. van Schalkwyk & N.K. Tagliarino, Rethinking Expropriation Law III. Fair compensation.