>>

Openbare Orde & Veiligheid (Public Order and Safety)

Editors: Jan Brouwer and Jon Schilder

The series Openbare Orde, Veiligheid & Recht (Public security, law and order) services tries to build a bridge between theory and practice of establishment of public order. To this end several monographs, theses, conference bundles will be published. Published so far:

1. L.D. Ruigrok, Onmiddellijke handhaving van de openbare orde of bestuursdwang? (diss Groningen)
2. M. Vols, Woonlast en het recht op privéleven (diss. Groningen)
3. J.G. Brouwer & A.E. Schilder (eds.), Van een andere orde
4. B. Roorda, Het recht om te demonstreren. Een vergelijkende studie naar de betogingsvrijheid in Nederland, Duitsland en Engeland vanuit internationaalrechtelijk perspectief.
5. A.E. van Rooij, Orde in het semipublieke domein. Particuliere en publiek-private orderegulering in juridisch perspectief.
6. M. Vols, J.P. Hof & J.G. Brouwer, De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet. Onderzoek naar de werking van de Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet.