>>

Het publieke van het privaatrechtHoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt

(Vanaf  11.30)

Registratie

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.10

Opening
Prof.mr. C.E.C. Jansen

13.10 – 13.30

Key Note
Prof.mr. C.E. du Perron

13.45 – 16.20

Parallelsessies

 

De betekenis van de Wet Poortwachter en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen voor het aansprakelijkheidsrecht
• Prof.mr. A.J. Akkermans

 

De betekenis van publieke belangen voor de privaatrechtelijke bescherming van wilsonbekwame meerderjarigen
Mr. K. Blankman

 

De betekenis van publieke belangen voor het personen- en familierecht: de erkenning van polygame huwelijken
Prof.dr. K.R.S.D. Boele-Woelki

 

De betekenis van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid in Faillissement voor het leerstuk van de onrechtmatige daad in het rechtspersonenrecht
Mw.mr. H.E. Boschma

 

De betekenis  van de Wet Financieel Toezicht voor het contractenrecht
Mw.mr.dr. O.O. Cherednychenko

 

De betekenis van het wetsvoorstel Aanbestedingswet voor het verbintenissenrecht
Prof.mr. C.E.C. Jansen

 

De betekenis van publieke belangen voor de privaatrechtelijke nietigheid en ongedaanmaking van overeenkomsten
Mr. T. Jonkers

 

De betekenis van publieke belangen voor het personen- en familierecht
Prof.mr. W.D. Kolkman

 

De betekenis van het vreemdelingenrecht voor het verbintenissenrecht
Dr. T. de Lange

 

De betekenis van publieke belangen voor auteursrechtelijke exploitatiecontracten
Prof.mr. M.R.F. Senftleben

 

De betekenis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen voor het goederen- en insolventierecht
Prof.mr. F.M.J. Verstijlen

16.35 – 17.25

Paneldiscussie met:

 

Prof.mr. F.R. Salomons (voorzitter)

 

Prof.dr. A. Colombi Ciacchi

 

Prof.mr. F.J. van Ommeren

 

Prof.mr. M.H. Wissink

17.25 – 17.30

Afsluiting
• Prof.mr. L.C.A. Verstappen

17.40 – 19.00

Borrel

Het programma biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan maximaal 3 parallelsessies naar keuze.