>>

Openbare Orde, Veiligheid & Recht

Redactie: Jan Brouwer en Jon Schilder

De serie Openbare Orde , Veiligheid & Recht probeert een brug te slaan tussen de theorie van het recht en de praktijk van de handhaving van de openbare orde. Hiertoe worden monografieën, proefschriften en conferentiebundels uitgebracht. In de serie is tot nu toe verschenen:

1. L.D. Ruigrok, Onmiddellijke handhaving van de openbare orde of bestuursdwang? (diss Groningen)
2. M. Vols, Woonlast en het recht op privéleven (diss. Groningen)
3. J.G. Brouwer & A.E. Schilder (red.), Van een andere orde 
4. B. Roorda, Het Recht om te Demonstreren